Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thụy Hương- Huyện Chương Mỹ- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Chủng Giống Nông Nghiệp Thủy Sản
Mã số thuế:

0109068285

Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Chuc Dong 2 Hamlet, Thuy Huong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 15-01-2020

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ QUỐC GIA
Mã số thuế:

0108583621

Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Chuc Dong Hamlet, Thuy Huong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-01-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VT AN PHÁT
Mã số thuế:

0108549003

Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Trung Tien Hamlet, Thuy Huong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-12-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Tế An Thịnh Thắng
Mã số thuế:

0108521209

Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Trung Tien Hamlet, Thuy Huong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-11-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Tc & Dịch Vụ Thương Mại Tuệ Đức
Mã số thuế:

0108476669

Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Trung Tien Hamlet, Thuy Huong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-10-2018

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI CHÍ HUY
Mã số thuế:

0108414454

Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng, Xã Thụy Hương , Huyện Chương Mỹ , Hà Nội
Address: Chuc Dong Hamlet, Thuy Huong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 24/08/2018

Công Ty Cổ Phần Bkq
Mã số thuế:

0108263413

Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Trung Tien Hamlet, Thuy Huong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-05-2018

Công Ty TNHH Chúc Sơn T&c
Mã số thuế:

0108215811

Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Tan An Hamlet, Thuy Huong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-04-2018

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ VĂN TÚ
Mã số thuế:

0108028265

Địa chỉ: Thôn Phúc Cầu, Xã Thụy Hương , Huyện Chương Mỹ , Hà Nội
Address: Phuc Cau Hamlet, Thuy Huong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 18/10/2017

1 2 3 4 Tiếp