Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phụng Châu- Huyện Chương Mỹ- Hà Nội

Công Ty TNHH Thế Giới Số Hải Anh
Mã số thuế:

0108243463

Địa chỉ: Thôn Phượng Nghĩa, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Phuong Nghia Hamlet, Phung Chau Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-04-2018

Công Ty Cổ Phần Husotech
Mã số thuế:

0108092969

Địa chỉ: Cụm 4, thôn Phượng Nghĩa, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 4, Phuong Nghia Hamlet, Phung Chau Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-12-2017

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Lasco
Mã số thuế:

0108051585

Địa chỉ: Thôn Long Châu Miếu, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Long Chau Mieu Hamlet, Phung Chau Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 09-11-2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp