Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hợp Đồng- Huyện Chương Mỹ- Hà Nội

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Nguyễn Tuấn
Mã số thuế:

0109116877

Địa chỉ: Xóm Nội, thôn Đạo Ngạn, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Noi Hamlet, Dao Ngan Hamlet, Hop Dong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-03-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Thiên Phát
Mã số thuế:

0108863516

Địa chỉ: Thôn Đồng Du , Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Dong Du Hamlet, Hop Dong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-08-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Viet Star
Mã số thuế:

0108476676

Địa chỉ: Thôn Đạo Ngạn, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Dao Ngan Hamlet, Hop Dong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-10-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VĨNH TOÀN
Mã số thuế:

0108302623

Địa chỉ: Khu Ao Thơm, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Khu Ao Thom, Hop Dong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2018

Công Ty TNHH Doko Dương Khôi
Mã số thuế:

0107960355

Địa chỉ: Thôn Thái Hòa, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Thai Hoa Hamlet, Hop Dong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-08-2017

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NGỌC VIỆT
Mã số thuế:

0107713797

 Điện thoại:

(024) 33502255

Địa chỉ: Thôn Đạo Ngạn, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Address: Dao Ngan Hamlet, Hop Dong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 23/01/2017

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hợp đồng
Mã số thuế:

0107301553

 Điện thoại:

0966.299.998

Địa chỉ: Thôn Đồng Lệ - Xã Hợp Đồng - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội
Address: Dong Le Hamlet, Hop Dong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-01-2016