Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Chương Mỹ- Hà Nội

Công Ty TNHH Thang Máy Sora
Mã số thuế:

0108785882

Địa chỉ: Thôn Thanh Nê , Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Thanh Ne Hamlet, Thanh Binh Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-06-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lâm Phong
Mã số thuế:

0108777659

Địa chỉ: Khu Đê Mới, thôn Đồng Nanh, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Khu De Moi, Dong Nanh Hamlet, Tien Phuong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-06-2019

Công Ty TNHH Ctb Việt Nam
Mã số thuế:

0108763374

Địa chỉ: Số nhà D7, Khu Ngọn Đỏ, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: No D7, Khu Ngon Do, Xuan Mai Town, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Sơn Dukan Việt Nam
Mã số thuế:

0108756715

Địa chỉ: Số 67 tổ 5, khu Xuân Hà, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: No 67 Civil Group 5, Khu Xuan Ha, Xuan Mai Town, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 24-05-2019

Công Ty Cổ Phần Maxhome Việt Nam
Mã số thuế:

0108709017

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 1, Quang Bi Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-04-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thuế Và Kiểm Toán Mva Việt Nam
Mã số thuế:

0108700367

Địa chỉ: liền kề 3-04 khu đô thi Lộc Ninh, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Lien Ke 3-04 Khu Do Thi Loc Ninh, Chuc Son Town, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-04-2019

Công Ty TNHH Khoáng Sản Và Nông Lâm Sản Tây Bắc
Mã số thuế:

0108682799

Địa chỉ: Thôn Đồi 2, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Doi 2 Hamlet, Dong Phuong Yen Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-04-2019

Công Ty TNHH Homy Land
Mã số thuế:

0108682686

Địa chỉ: Km28 QL6A, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: KM28 Ql6a, Truong Yen Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-04-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 2tech
Mã số thuế:

0108679676

Địa chỉ: Số 69, tổ 2, Khu Tân Xuân, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: No 69, Civil Group 2, Khu Tan Xuan, Xuan Mai Town, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-04-2019

Công Ty TNHH The Grace Việt Nam
Mã số thuế:

0108663482

Địa chỉ: 93 Khu Yên Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: 93 Khu Yen Son, Chuc Son Town, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp