Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Chương Mỹ- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Trực Tuyến Hn
Mã số thuế:

0109069793

Địa chỉ: Đội 5, Thôn Tiên Lữ, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 5, Tien Lu Hamlet, Tien Phuong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty Cổ Phần Dược Công Nghệ Cao Ema
Mã số thuế:

0109069698

Địa chỉ: Lô TTCN-1 Khu công nghiệp Phú Nghĩa, tuyến đường T6, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Lot TTCN-1, Phu Nghia Industrial Zone, Tuyen, T6 Street, Phu Nghia Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Chủng Giống Nông Nghiệp Thủy Sản
Mã số thuế:

0109068285

Địa chỉ: Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Chuc Dong 2 Hamlet, Thuy Huong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Vpp Hnc
Mã số thuế:

0109061593

Địa chỉ: Long Châu Sơn, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Long Chau Son, Phung Chau Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 09-01-2020

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Trường Cửu
Mã số thuế:

0109039478

Địa chỉ: Thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Xuan Trung Hamlet, Thuy Xuan Tien Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Thuỷ Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-01-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Vận Tải Linh Chi
Mã số thuế:

0109036438

Địa chỉ: Thôn Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Mieu Mon Hamlet, Tran Phu Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 24-12-2019

Công Ty TNHH Mây Tre Và Nội Thất Khang Minh.
Mã số thuế:

0109033934

Địa chỉ: Thôn Tân Trung, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Tan Trung Hamlet, Trung Hoa Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp