Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Chương Mỹ- Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ ATC VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108583893

Địa chỉ: Thôn Phú Hữu 2, Xã Phú Nghĩa , Huyện Chương Mỹ , Hà Nội
Address: Phu Huu 2 Hamlet, Phu Nghia Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp