Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Chương Mỹ- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sơn Deva
Mã số thuế:

0109622584

Địa chỉ: Thôn Phú Vinh, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Phu Vinh Hamlet, Phu Nghia Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-05-2021

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Chuyển Giao Công Nghệ Tràng An
Mã số thuế:

0109607561

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Ngọc Sơn, Thôn Tràng An, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Cong Nghiep Vua Va Nho Ngoc Son Cluster, Trang An Hamlet, Chuc Son Town, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 23/04/2021

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Toàn Phương
Mã số thuế:

0109607699

Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: Trung Tien Hamlet, Thuy Huong Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 23/04/2021

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Mỹ Khang Hưng
Mã số thuế:

0109603856

Địa chỉ: Xóm San, thôn Long Châu, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Address: San Hamlet, Long Chau Hamlet, Phung Chau Commune, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 20/04/2021

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng 369 Thành Nam
Mã số thuế:

0109600044

Địa chỉ: Số 58 Phố Bắc Sơn, Thị trấn Chúc Sơn , Huyện Chương Mỹ , Hà Nội
Address: No 58, Bac Son Street, Chuc Son Town, Chuong My District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày thành lập: 16/04/2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp