Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Trung Hòa- Quận Cầu Giấy- Hà Nội

Công Ty TNHH Pdsoft
Mã số thuế:

0108937197

Địa chỉ: Số 7 đường Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 7, Nguyen Thi Dinh Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Vitila
Mã số thuế:

0108934710

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: 2nd Floor, Trung Yen 1 Building, Trung Yen Urban Area, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Citione
Mã số thuế:

0108930402

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: 11th Floor, Da Nang Building, No 169 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Giáo Dục Global Map Việt Nam
Mã số thuế:

0108935231

Địa chỉ: Số 225A, Tòa Nhà TP Đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 225a, Toa Nha, TP, Nguyen Ngoc Vu Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Mộc Nguyễn Natural
Mã số thuế:

0108932350

Địa chỉ: Số 3B Ngõ 43 hẻm 43/99/7 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 3B, 43 Hem 43/99/7 Trung Kinh Lane, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị Và Đầu Tư Smart
Mã số thuế:

0108928428

Địa chỉ: Số 51, Ngõ 23, Đường Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 51, Lane 23, Do Quang Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Subi
Mã số thuế:

0108926607

Địa chỉ: Số 30, ngõ 48, Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 30, Lane 48, Nguyen Chanh, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Bg Việt Nam
Mã số thuế:

0108925152

Địa chỉ: Số 107 ngõ 6 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 107, 6 Trung Kinh Lane, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Và Làm Đẹp Hanoi Beauty & Homespa
Mã số thuế:

0108922955

Địa chỉ: Số 1 ngõ 71 Nguyễn Thị Định , Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 1, 71 Nguyen Thi Dinh Lane, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Beyondnet Vn
Mã số thuế:

0108923388

Địa chỉ: Căn hộ số 21, tầng 05, Tháp G (Tên thương mại: Tòa C2), lô đất HH, khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: Can Ho So 21, 5th Floor, Thap G (TEN THUONG Mai: Toa C2), Lot Dat HH, Dong Nam Urban Area, Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (Computer consultancy services and network administration)

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-09-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Quản Lý Dự Án Việt Nam
Mã số thuế:

0108923331

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: 2nd Floor, Trung Yen 1 Building, KDT Trung Yen, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-09-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thành Nam Anh
Mã số thuế:

0108922909

Địa chỉ: Số 29, ngõ 139/8 Nguyễn Ngọc Vũ , Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 29, 139/8 Nguyen Ngoc Vu Lane, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-09-2019

Doanh Nghiệp Tn Hoa Thanh Ngọc Khiết
Mã số thuế:

0108919141

Địa chỉ: Phòng 219A, Tầng 2, Trung tâm thương mại Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: Zoom 219a, 2nd Floor, Trung Tam Thuong Mai Grand Plaza, 117 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp