Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Quan Hoa- Quận Cầu Giấy- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Oilla Việt Nam
Mã số thuế:

0108867905

Địa chỉ: 403 tòa nhà A2, ngõ 118 phố Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: 403, A2 Building, Lane 118, Nguyen Khanh Toan Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-08-2019

Công Ty TNHH Tm Phú An
Mã số thuế:

0108842040

Địa chỉ: Tầng 4, phòng 401 số 223 đường Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: 4th Floor, Zoom 401 So 223, Quan Hoa Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-07-2019

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Kingkong Việt
Mã số thuế:

0108844087

Địa chỉ: Số nhà 6b, ngách 260/69, đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 6B, Alley 260/69, Cau Giay Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-07-2019

Công Ty Cổ Phần Dược Và Thiết Bị Y Tế Hanopharco
Mã số thuế:

0108835621

Địa chỉ: Số 3 ngõ 28 Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 3, 28 Chua Ha Lane, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-07-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Dlh Việt Nam
Mã số thuế:

0108820720

Địa chỉ: Số 5 ngõ 48 phố Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 5, Lane 48, Duong Quang Ham Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-07-2019

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Thanh Phong
Mã số thuế:

0108819796

Địa chỉ: Nhà số 1, ngõ 167 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 1, 167 Duong Quang Ham Lane, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 11-07-2019

Công Ty TNHH Thục Vĩ Land
Mã số thuế:

0108798602

Địa chỉ: Số 14, Ngách 79/40 Dương Quảng Hàm, Tổ 33, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 14, 79/40 Duong Quang Ham Alley, Civil Group 33, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-06-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Song Thành
Mã số thuế:

0108777049

Địa chỉ: Số 292 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 292, Cau Giay Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty TNHH Dịch Thuật Và Thương Mại Top One
Mã số thuế:

0108743875

Địa chỉ: số 82 phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 82, Chua Ha Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-05-2019

Công Ty Cổ Phần Shp Thái Bình
Mã số thuế:

0108736620

Địa chỉ: Số 10 ngõ 58/32 đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 10, Lane 58/32, Nguyen Khanh Toan Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Pk United Links
Mã số thuế:

0108706577

Địa chỉ: Số 33 khu tập thể Hội nông dân, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 33 Khu Tap The Hoi Nong Dan, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-04-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sông Mã
Mã số thuế:

0108709715

Địa chỉ: Số 6, Ngõ 58, Ngách 63, Hẻm 10, Phố Nguyễn Khánh Toàn, Tổ 49, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 6, Lane 58, Alley 63, Hem 10, Nguyen Khanh Toan Street, Civil Group 49, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-04-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Phát Triển Nhân Lực Reteco
Mã số thuế:

0108709722

Địa chỉ: Số 2 ngõ 12 Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 2, 12 Nguyen Van Huyen Lane, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-04-2019

Công Ty Cổ Phần Sơn Nano Green Việt Nam
Mã số thuế:

0108680199

Địa chỉ: Số 6B ngõ 92, đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 6B, Lane 92, Nguyen Khanh Toan Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-04-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Hệ Thống Thiên Phước
Mã số thuế:

0108682245

Địa chỉ: Số 10B, Ngõ 196/8/2 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 10B, Lane 196/8/2, Cau Giay Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-04-2019

Công Ty TNHH Nk-pharm
Mã số thuế:

0108678986

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6 tầng số 199 Đường Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: 5th Floor, 6 Tang So 199 Building, Quan Hoa Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-04-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ăn Vặt Dth
Mã số thuế:

0108674639

Địa chỉ: Số 12 hẻm 9 ngách 53 ngõ 68 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 12 Hem 9, Alley 53, Lane 68, Cau Giay Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 01-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp