Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Quan Hoa- Quận Cầu Giấy- Hà Nội

Công Ty TNHH Dịch Thuật Và Thương Mại Top One
Mã số thuế:

0108743875

Địa chỉ: số 82 phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 82, Chua Ha Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-05-2019

Công Ty Cổ Phần Shp Thái Bình
Mã số thuế:

0108736620

Địa chỉ: Số 10 ngõ 58/32 đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 10, Lane 58/32, Nguyen Khanh Toan Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Pk United Links
Mã số thuế:

0108706577

Địa chỉ: Số 33 khu tập thể Hội nông dân, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 33 Khu Tap The Hoi Nong Dan, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-04-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sông Mã
Mã số thuế:

0108709715

Địa chỉ: Số 6, Ngõ 58, Ngách 63, Hẻm 10, Phố Nguyễn Khánh Toàn, Tổ 49, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 6, Lane 58, Alley 63, Hem 10, Nguyen Khanh Toan Street, Civil Group 49, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-04-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Phát Triển Nhân Lực Reteco
Mã số thuế:

0108709722

Địa chỉ: Số 2 ngõ 12 Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 2, 12 Nguyen Van Huyen Lane, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-04-2019

Công Ty Cổ Phần Sơn Nano Green Việt Nam
Mã số thuế:

0108680199

Địa chỉ: Số 6B ngõ 92, đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 6B, Lane 92, Nguyen Khanh Toan Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-04-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Hệ Thống Thiên Phước
Mã số thuế:

0108682245

Địa chỉ: Số 10B, Ngõ 196/8/2 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 10B, Lane 196/8/2, Cau Giay Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-04-2019

Công Ty TNHH Nk-pharm
Mã số thuế:

0108678986

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 6 tầng số 199 Đường Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: 5th Floor, 6 Tang So 199 Building, Quan Hoa Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-04-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ăn Vặt Dth
Mã số thuế:

0108674639

Địa chỉ: Số 12 hẻm 9 ngách 53 ngõ 68 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 12 Hem 9, Alley 53, Lane 68, Cau Giay Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 01-04-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Epic Việt Nam
Mã số thuế:

0108655153

Địa chỉ: Số 54, ngách 7, ngõ 225 phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 54, Alley 7, Lane 225, Quan Hoa Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-03-2019

Công Ty TNHH Huyền Thủy Beauty Plus
Mã số thuế:

0108641217

Địa chỉ: Số 51 phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 51, Quan Hoa Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Laptop Cầu Giấy
Mã số thuế:

0108623786

Địa chỉ: Số nhà 06, ngõ 88, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 06, Lane 88, Cau Giay Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi (Repair of computers and peripheral devices)

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-03-2019

Công Ty TNHH Truyền Thông Dream Motion
Mã số thuế:

0108622503

Địa chỉ: Số 44 ngõ 79 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 44, 79 Duong Quang Ham Lane, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-02-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp