Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Dịch Vọng Hậu- Quận Cầu Giấy- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Hetec
Mã số thuế:

0109452131

Địa chỉ: Số 8 đường Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 8, Phan Van Truong Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Voice Biometrics Việt Nam
Mã số thuế:

0109477697

Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: 6th Floor, Viet A Building, No 9, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Xuất bản phần mềm (Soft-ware publishing)

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty TNHH Trang Sức Perlamuse
Mã số thuế:

0109482496

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: 16th Floor, Toa Viet A, No 9 Duy Tan, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 04-01-2021

Công Ty TNHH Carborail Việt Nam
Mã số thuế:

0109478972

Địa chỉ: Số 21 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 21 Duy Tan, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 04-01-2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUỐC TẾ ĐOÀN DŨNG
Mã số thuế:

0109479768

Địa chỉ: Số 1 ngõ 389/7 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu , Quận Cầu Giấy , Hà Nội
Address: No 1, Lane 389/7, Dich Vong Hau Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 30/12/2020

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN VIỆT
Mã số thuế:

0109476333

Địa chỉ: Số 48 ngõ 16 Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 48, 16 Phan Van Truong Lane, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 28/12/2020

Công Ty Cổ Phần Mộc Ư Căn
Mã số thuế:

0109473068

Địa chỉ: Số 45 Cốm Vòng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No 45 Com Vong, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-12-2020

Công Ty CP Giao Dịch Công Nghệ Giáo Dục
Mã số thuế:

0109473075

 Điện thoại:

(0203) 8333786

Địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà Zodiac, số 1, ngõ 19, Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: 9th Floor, Zodiac Building, No 1, Lane 19, Duy Tan, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Xuất bản phần mềm (Soft-ware publishing)

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-12-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NORTHSTUDIO
Mã số thuế:

0109473678

Địa chỉ: Số C9 Lô C/D21, KĐT mới Cầu Giấy, ngõ 100 đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: No C9, Lot C/D21, KDT Moi Cau Giay, Lane 100, Dich Vong Hau Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 24/12/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AMS
Mã số thuế:

0109469262

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa Nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: 6th Floor, Viet A Building, No 9, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 24/12/2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thiết Bị Công Trình Việt Tài
Mã số thuế:

0109454516

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Sannam, Số 78 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: 6th Floor, Sannam Building, No 78, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-12-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tv Việt Nam
Mã số thuế:

0109465490

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Trung tâm sáng tạo 3D Việt Nam, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Address: 9th Floor, Trung Tam Sang Tao 3D Viet Nam Building, No 3 Duy Tan, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-12-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp