Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Xuân Tảo- Quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Cc Sneaker
Mã số thuế:

0109074017

Địa chỉ: Số 32 ngõ 117 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Address: No 32, 117 Xuan Dinh Lane, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Maroon Vina
Mã số thuế:

0109063713

Địa chỉ: Tầng 3, tòa N04.B T2 Ngoại Giao Đoàn, đường Võ Chí Công, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Address: 3rd Floor, Toa N04.B T2 Ngoai Giao Doan, Vo Chi Cong Street, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Tập Đoàn Nana Ngô
Mã số thuế:

0109054927

Địa chỉ: LK . B04, Dự án khu nhà ở thấp tầng A1TT1, đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Address: LK . B04, Khu Nha O Thap Tang A1tt1 Project, Nguyen Van Huyen Street, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Modern Panel
Mã số thuế:

0109039372

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà N04B-T1, khu Ngoại giao đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Address: 1st Floor, N04B-T1 Building, Khu Ngoai Giao Doan, Do Nhuan Street, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty Cổ Phần Nhà Hàng Tomita
Mã số thuế:

0109041170

Địa chỉ: H7TT1-BT48 khu trung tâm KĐT Tây Hồ Tây, đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Address: H7TT1-BT48 Khu Trung Tam, Tay Ho Tay Urban Area, Nguyen Van Huyen Street, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-12-2019

Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Tnh Việt Nam
Mã số thuế:

0109020420

Địa chỉ: Số 39 ngõ 147 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Address: No 39, 147 Xuan Dinh Lane, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Phát Triển H&h
Mã số thuế:

0109013670

Địa chỉ: Căn LK.A11, khu nhà ở thấp tầng A1TT1 Embassy Garden, đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Address: Can LK.A11, Khu Nha O Thap Tang A1tt1 Embassy Garden, Nguyen Van Huyen Street, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ phục vụ đồ uống (Beverage services)

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-12-2019

Công Ty Cổ Phần Mli
Mã số thuế:

0108986243

Địa chỉ: P502 Tòa N01-T2 khu Đoàn ngoại giao, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Address: P502 Toa N01-T2 Khu Doan Ngoai Giao, Nguyen Van Huyen Keo Dai Street, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Hàng Không Sao Mai
Mã số thuế:

0108978919

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà N01 T3 khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Address: 3rd Floor, N01 T3 Khu Doan Ngoai Giao Building, Do Nhuan Street, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Repairing and maintaining means of transport (except for motorcycles, automobiles, motorbikes and other motor vehicles) )

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Th Group
Mã số thuế:

0108977168

Địa chỉ: LK C28, Dự án khu nhà ở thấp tầng A1TT1 Embassy Garden, đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Address: LK C28, Khu Nha O Thap Tang A1tt1 Embassy Garden Project, Nguyen Van Huyen Street, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Xnk & Sản Xuất Thương Mại Tnx
Mã số thuế:

0108966818

Địa chỉ: Số 6 ngách 02/51, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Address: No 6, Alley 02/51, Xuan Dinh Street, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 31-10-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Ecogroup
Mã số thuế:

0108966864

Địa chỉ: Số 6, ngách 40, ngõ 42 Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Address: No 6, Alley 40, 42 Xuan Dinh Lane, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 31-10-2019

Công Ty TNHH Plan It Việt Nam
Mã số thuế:

0108963158

Địa chỉ: Phòng A9, Tầng 4, tòa nhà N01-T4 Khu Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Address: Phong A9, 4th Floor, N01-T4 Khu Doan Ngoai Giao Building, Do Nhuan Street, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-10-2019

Công Ty Cổ Phần Mõ Media
Mã số thuế:

0108951586

Địa chỉ: BT4-15, Khu Ngoại Giao Đoàn, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Address: BT4-15, Khu Ngoai Giao Doan, Nguyen Van Huyen Keo Dai Street, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Advertising)

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-10-2019

Công Ty Cổ Phần Kết Nối Và Đầu Tư Năng Lượng Sạch Hoàng An
Mã số thuế:

0108952741

Địa chỉ: LK B05, Embassy Garden, khu Ngoại Giao Đoàn, đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Address: LK B05, Embassy Garden, Khu Ngoai Giao Doan, Nguyen Van Huyen Street, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-10-2019

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tài Chính Starlink
Mã số thuế:

0108951593

Địa chỉ: Phòng 302, Toà N02T3, Khu Ngoại giao Đoàn, đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Address: Zoom 302, Toa N02T3, Khu Ngoai Giao Doan, Nguyen Van Huyen Street, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp