Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Quán Thánh- Quận Ba Đình- Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT NỀN PHƯƠNG NAM
Mã số thuế:

0108503295

Địa chỉ: Số 13 phố Đặng Dung, Phường Quán Thánh , Quận Ba Đình , Hà Nội
Address: No 13, Dang Dung Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NTH
Mã số thuế:

0108503520

Địa chỉ: Số 43 Quán Thánh, Phường Quán Thánh , Quận Ba Đình , Hà Nội
Address: No 43 Quan Thanh, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHÔI
Mã số thuế:

0108438783

Địa chỉ: Số 23B, nhà A2 tập thể Quân đội 25A phố Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh , Quận Ba Đình , Hà Nội
Address: No 23b, Nha A2 Tap The Quan Doi 25a, Phan Dinh Phung Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày thành lập: 19/09/2018

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Đồng Tâm Đông Hội
Mã số thuế:

0108376696

Địa chỉ: Số 90 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Address: No 90 Quan Thanh, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-07-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT TƯ THỊNH PHÁT
Mã số thuế:

0108319458

Địa chỉ: Nhà số 3, phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Address: No 3, Quan Thanh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/06/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp