Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Quán Thánh- Quận Ba Đình- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vitech
Mã số thuế:

0109093394

Địa chỉ: Tầng 2, số 130 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Address: 2nd Floor, No 130 Quan Thanh, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-02-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tc Và Xây Dựng Phát Triển Thương Mại Thành Đạt
Mã số thuế:

0109079174

Địa chỉ: Số 156B Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Address: No 156B Quan Thanh, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Nam Long
Mã số thuế:

0109065453

Địa chỉ: Số 6, Ngõ 8, Trấn Vũ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Address: No 6, Lane 8, Tran Vu, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH 50mm Vietnam
Mã số thuế:

0109003506

Địa chỉ: Số 118C Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Address: No 118C Quan Thanh, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày thành lập: 28-11-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Vietcan H&h
Mã số thuế:

0109001097

Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Address: No 37 Phan Dinh Phung, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-11-2019

Công Ty TNHH Icebox
Mã số thuế:

0108938987

Địa chỉ: 113 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Address: 113 Quan Thanh, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-10-2019

Công Ty TNHH To& Ro Media
Mã số thuế:

0108925466

Địa chỉ: Số 18T, Ngõ 18 phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Address: No 18T, Lane 18, Quan Thanh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Đất Đai Ba Đình
Mã số thuế:

0108913326

Địa chỉ: Số 14, phố Đặng Dung, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Address: No 14, Dang Dung Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-09-2019

Công Ty TNHH T&r Media
Mã số thuế:

0108912749

Địa chỉ: Số 18T, Ngõ 18 phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Address: No 18T, Lane 18, Quan Thanh Street, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp