Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thanh Thủy- Huyện Thanh Liêm- Hà Nam

CÔNG TY CP TRIDANT
Mã số thuế:

0700818707

Địa chỉ: Thôn Đồng Ao, Xã Thanh Thủy , Huyện Thanh Liêm , Hà Nam
Address: Dong Ao Hamlet, Thanh Thuy Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 24/10/2018

CÔNG TY TNHH HẬU ĐẠT
Mã số thuế:

0700802471

Địa chỉ: Thôn Đồng Ao, Xã Thanh Thủy , Huyện Thanh Liêm , Hà Nam
Address: Dong Ao Hamlet, Thanh Thuy Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 10/04/2018

Công Ty TNHH Havico Hà Nam
Mã số thuế:

0700796027

Địa chỉ: Thôn Đồng Ao, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
Address: Dong Ao Hamlet, Thanh Thuy Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 20-10-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Taiyo
Mã số thuế:

0700795369

Địa chỉ: Thôn Lường, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
Address: Luong Hamlet, Thanh Thuy Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 03-10-2017

Công Ty TNHH An Phúc Sơn
Mã số thuế:

0700795337

Địa chỉ: Thôn Đình Hậu, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
Address: Dinh Hau Hamlet, Thanh Thuy Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 29-09-2017

Công Ty TNHH 26868
Mã số thuế:

0700787287

Địa chỉ: Đồng Ao, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
Address: Dong Ao, Thanh Thuy Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 20-02-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Mai & An
Mã số thuế:

0700784984

Địa chỉ: Thôn Lường, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
Address: Luong Hamlet, Thanh Thuy Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 10-01-2017

Công Ty TNHH Sơn Hải
Mã số thuế:

0700255211

 Điện thoại:

0942.112.524

Địa chỉ: Thôn Trung Thứ - Xã Thanh Thủy - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Trung Thu Hamlet, Thanh Thuy Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 18-12-2007

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Minh Tân Tại Hà Nam
Mã số thuế:

0200661920-001

 Điện thoại:

(0225) 3643599

Địa chỉ: Thôn Mỹ Tho - Xã Thanh Thủy - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: My Tho Hamlet, Thanh Thuy Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 03-09-2015

Công Ty TNHH Phúc Ngân An
Mã số thuế:

0700757892

 Điện thoại:

0913.184.112

Địa chỉ: Thôn Đồng Ao - Xã Thanh Thủy - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Dong Ao Hamlet, Thanh Thuy Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 31-07-2015