Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thanh Hương- Huyện Thanh Liêm- Hà Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Phương Hiển
Mã số thuế:

0700688688

 Điện thoại:

0982.705.123

Địa chỉ: Thôn Lác Nội - Xã Thanh Hương - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Lac Noi Hamlet, Thanh Huong Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 22-04-2014

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư & Thương Mại Thành Long
Mã số thuế:

0700562389

Địa chỉ: Xóm 1 - Tâng - Xã Thanh Hương - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Hamlet 1, Tang, Thanh Huong Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 28-11-2011

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Xuân Thủy
Mã số thuế:

0700532377

 Điện thoại:

(0226) 3688789

Địa chỉ: Phố Tâng - Xã Thanh Hương - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Tang Street, Thanh Huong Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 09-05-2011

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Quảng
Mã số thuế:

0700524827

 Điện thoại:

0973.688.857

Địa chỉ: Thôn Nội - Xã Thanh Hương - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Noi Hamlet, Thanh Huong Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 06-03-2011

Công ty TNHH Xuân Lộc
Mã số thuế:

0700507846

 Điện thoại:

(0226) 3880284

Địa chỉ: phố Tâng - Xã Thanh Hương - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Tang Street, Thanh Huong Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 03-08-2010

Uỷ ban nhân dân xã Thanh Hương
Mã số thuế:

0700434411

Địa chỉ: xã Thanh Hương - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Thanh Huong Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 09-11-2009

Xí Nghiệp Lương Thực Tâng - Thanh Liêm
Mã số thuế:

0700262353-003

 Điện thoại:

(0226) 3852824

Địa chỉ: Phố Tâng - Xã Thanh Hương - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Tang Street, Thanh Huong Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 15-10-2008

Cửa hàng kinh doanh lương thực Tâng - Thanh Liêm
Mã số thuế:

0700106964-003

 Điện thoại:

(0212) 6853047

Địa chỉ: Thôn Tâng - Thanh Hương - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Tang Hamlet, Thanh Huong, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Ngày thành lập: 21-12-1998