Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Bình An Hà Nam

Ngày thành lập: 13-04-2016

Địa chỉ: Thôn Lác Nội - Xã Thanh Hương - Huyện Thanh Liêm - Hà Nam
Address: Lac Noi Hamlet, Thanh Huong Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province

Ngành nghề chính (Main profession): Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Mã số thuế 0700773478
Tên v.tắt/giao dịch BINH AN HA NAM CO., LTD
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Thanh Liêm
Người đại diện Trương Văn Chính
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Lác Nội-Xã Thanh Hương-Huyện Thanh Liêm-Hà Nam
Delegate address Lac Noi Hamlet, Thanh Huong Commune, Thanh Liem District, Ha Nam Province
Cách tính thuế Trức tiếp giá trị

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính