Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phù Vân- Thành phố Phủ Lý- Hà Nam

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIẢI PHÁP XUẤT NHẬP KHẨU GOLDTRAIN
Mã số thuế:

0700846711

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Address: Hamlet 6, Phu Van Commune, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 06/01/2021

Công Ty TNHH 90 Media
Mã số thuế:

0700844351

 Điện thoại:

(0238) 3977326

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Address: Hamlet 6, Phu Van Commune, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 09-11-2020

Công Ty Cổ Phần Phù Vân
Mã số thuế:

0700838485

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Address: Hamlet 6, Phu Van Commune, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 04-05-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đức Quỳnh
Mã số thuế:

0700806109

 Điện thoại:

0912915168

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Address: Hamlet 5, Phu Van Commune, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 18-06-2018

1 2 3 4 Tiếp