Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Liêm Tiết- Thành phố Phủ Lý- Hà Nam

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sông Châu Hà Nam
Mã số thuế:

0700834314

Địa chỉ: Thôn Văn Lâm 1, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Address: Van Lam 1 Hamlet, Liem Tiet Commune, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 18-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Tân Mai
Mã số thuế:

0700833864

Địa chỉ: Quốc lộ 21B, đường N2, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Address: 21B Highway, N2 Street, Liem Tiet Commune, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vạn Song Anh
Mã số thuế:

0700830599

Địa chỉ: Thôn Văn Lâm 2, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Address: Van Lam 2 Hamlet, Liem Tiet Commune, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 10-09-2019

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Liêm Tiết
Mã số thuế:

0700769312

Địa chỉ: Khu trung tâm xã Liêm Tiết - Xã Liêm Tiết - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: Khu Trung Tam, Liem Tiet Commune, Liem Tiet Commune, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 04-02-2016

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Tâm Anh
Mã số thuế:

0700640728

 Điện thoại:

0912.153.323

Địa chỉ: Km4, Quốc lộ 21, Thôn Văn Lâm - Xã Liêm Tiết - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: KM4, Highway 21, Van Lam Hamlet, Liem Tiet Commune, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 15-07-2013

Bệnh viện tâm thần Hà Nam
Mã số thuế:

0700298624

Địa chỉ: Xã Liêm Tiết - Xã Liêm Tiết - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: Liem Tiet Commune, Liem Tiet Commune, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 17-03-2009