Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Lương Khánh Thiện- Thành phố Phủ Lý- Hà Nam

Công ty TNHH thương mại An Phú Thịnh
Mã số thuế:

0700518693

 Điện thoại:

(0226) 3846255

Địa chỉ: Số 151, đường Biên Hòa, tổ 13 - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: No 151, Bien Hoa Street, Civil Group 13, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 20-12-2010

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tú Anh
Mã số thuế:

0700484797

 Điện thoại:

(0226) 3842454

Địa chỉ: Số 159, đường Biên Hoà, tổ 13A - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: No 159, Bien Hoa Street, 13a Civil Group, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 02-04-2010

Công ty TNHH Nam Nga
Mã số thuế:

0700464536

 Điện thoại:

(0226) 3851968

Địa chỉ: Số nhà 2, tổ 11B - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: No 2, 11B Civil Group, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 27-01-2010

Chi nhánh công ty CP cung ứng nhân lực và thương mại VIETCOM tại Hà Nam
Mã số thuế:

0102575222-003

 Điện thoại:

(024) 37716812

Địa chỉ: Số nhà 28, ngách 2/1, đường Châu Cầu - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: No 28, Alley 2/1, Chau Cau Street, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 01-12-2009

Công ty CP thương mại xăng dầu Hà Nam
Mã số thuế:

0700447146

 Điện thoại:

0973579683

Địa chỉ: Số 65, đường Biên Hoà, tổ 9 - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: No 65, Bien Hoa Street, Civil Group 9, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 25-11-2009

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đăng Tuấn Tại Thành Phố Phủ Lý - H
Mã số thuế:

3300511931-009

 Điện thoại:

(0226) 3883550

Địa chỉ: Ki ốt 06 - 124 đường Lê Lợi - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: Ki Ot 06, 124, Le Loi Street, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 20-10-2009

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Khai Thác Đá Và Khoáng Sản Hưng Lộc
Mã số thuế:

0700419082

 Điện thoại:

0904.528.558

Địa chỉ: Số 177, tổ 3B - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: No 177, 3B Civil Group, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 28-09-2009

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Bảo Vệ Châu Giang
Mã số thuế:

0700411206

 Điện thoại:

(0226) 3854188

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Châu Giang, số 25, đường Lê Lợi - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: 3rd Floor, Chau Giang Building, No 25, Le Loi Street, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động bảo vệ tư nhân (Personal security services)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 04-09-2009

Công ty TNHH Hoàng Giang
Mã số thuế:

0700400412

 Điện thoại:

(0226) 3854574

Địa chỉ: Số 65, Đường Biên Hoà, phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: No 65, Bien Hoa Street, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 20-08-2009

Chi nhánh công ty CP thương mại và dịch vụ Hoàng Tỉnh
Mã số thuế:

0600337894-001

 Điện thoại:

(0228) 3868789

Địa chỉ: Số 68, đường Châu Cầu - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: No 68, Chau Cau Street, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 11-08-2009

Công ty CP nhựa Quang An
Mã số thuế:

0700359517

 Điện thoại:

(0227) 7137338

Địa chỉ: Số nhà 24, ngõ 11 Đường Biên Hoà, phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: No 24, Lane 11, Bien Hoa Street, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 13-07-2009

Công ty TNHH vận tải Đức Khang
Mã số thuế:

0700352712

 Điện thoại:

0912.229.344

Địa chỉ: Số 54, tổ 10, đường Châu Cầu, phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: No 54, Civil Group 10, Chau Cau Street, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sao chép bản ghi các loại (Copying text of various types)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 03-07-2009

Công Ty TNHH Photo Minilab Đồng ích
Mã số thuế:

0700294669

 Điện thoại:

(0226) 3856278

Địa chỉ: Số 101, Đường Biên Hòa, Tổ 11A - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: No 101, Bien Hoa Street, 11a Civil Group, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 10-03-2009