Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Lương Khánh Thiện- Thành phố Phủ Lý- Hà Nam

Công Ty TNHH Trang Sức Diy Việt Nam
Mã số thuế:

0700818168

Địa chỉ: 39 ngõ 35 Biên Hòa, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Address: 39, 35 Bien Hoa Lane, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 08-10-2018

Công Ty TNHH Zin Việt Nam
Mã số thuế:

0700816957

Địa chỉ: Số 76 đường Lê Lợi, Tổ 7, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Address: No 76, Le Loi Street, Civil Group 7, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (Computer consultancy services and network administration)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 30-08-2018

CÔNG TY TNHH HALITEX
Mã số thuế:

0700806211

Địa chỉ: Số 286, Đường Lê Công Thanh, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Address: No 286, Le Cong Thanh Street, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 21/06/2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Đại Nam Việt
Mã số thuế:

0700805401

Địa chỉ: Số nhà 45, đường Châu Cầu, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Address: No 45, Chau Cau Street, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 20-05-2018

Công Ty TNHH Lộc Phát Hn
Mã số thuế:

0700803274

Địa chỉ: Số 85 Châu Cầu, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Address: No 85 Chau Cau, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 19-04-2018

Công Ty TNHH Epc
Mã số thuế:

0700795270

Địa chỉ: Số 35, Ngõ 185, Đường Biên Hòa, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Address: No 35, Lane 185, Bien Hoa Street, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 29-09-2017

Công Ty TNHH Ht Mobile
Mã số thuế:

0700792907

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Address: Civil Group 1, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 20-07-2017

Công Ty CP Đầu Tư Win Home Group
Mã số thuế:

0700788227

Địa chỉ: Số 124 đường Lê Lợi, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Address: No 124, Le Loi Street, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 29-03-2017

Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Đầu Tư Xây Dựng Bảo An
Mã số thuế:

0700779617

Địa chỉ: Số nhà 14, ngõ 16, Nguyễn Văn Trỗi, tổ 7, Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Address: No 14, Lane 16, Nguyen Van Troi, Civil Group 7, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 05-12-2016

Công Ty TNHH Khoáng Sản Xanh
Mã số thuế:

0700773446

Địa chỉ: Số 111 đường Biên Hòa - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: No 111, Bien Hoa Street, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 12-04-2016

Công ty TNHH Vân Nga
Mã số thuế:

0700255123

 Điện thoại:

(0212) 6852512

Địa chỉ: 149 Tổ 13b - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: 149 13b Civil Group, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other household devices in specialized stores)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 12-12-2007

Công ty TNHH thiết bị số Trần Phong
Mã số thuế:

0700526694

 Điện thoại:

(0226) 3683345

Địa chỉ: Số 28, tổ 11B - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: No 28, 11b Civil Group, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 29-03-2011

Công Ty TNHH Quang Hưng
Mã số thuế:

0700514226

 Điện thoại:

(0226) 3855559

Địa chỉ: Số 9, ngõ 225, tổ 3B - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: No 9, Lane 225, 3b Civil Group, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 13-10-2010

Công ty TNHH Giang Nam
Mã số thuế:

0700260959

 Điện thoại:

(0212) 6854029

Địa chỉ: Khu A Trung tâm thương mại chợ Trấn, Đường Lê Lợi - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: Khu A Trung Tam Thuong Mai Cho Tran, Le Loi Street, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 16-07-2008

Công ty cổ phần Phương Bắc
Mã số thuế:

0700255613

 Điện thoại:

(0226) 3842674

Địa chỉ: Số 181 đường Biên Hòa, tổ 13A - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam
Address: No 181, Bien Hoa Street, 13a Civil Group, Luong Khanh Thien Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Phường Lương Khánh Thiện, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Ngày thành lập: 02-01-2008

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp