Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Lý Nhân- Hà Nam

CÔNG TY CP MOBI VIỆT NAM
Mã số thuế:

0700819517

Địa chỉ: Xóm Ngò, Xã Đức Lý , Huyện Lý Nhân , Hà Nam
Address: Ngo Hamlet, Duc Ly Commune, Ly Nhan District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Đức Lý, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

Ngày thành lập: 12/11/2018

Công Ty TNHH Dệt May Tâm Thủy
Mã số thuế:

0700816107

Địa chỉ: Xóm 10, Xã Hòa Hậu, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
Address: Hamlet 10, Hoa Hau Commune, Ly Nhan District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Huyện Lý Nhân, Hà Nam

Ngày thành lập: 30-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp