Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thụy Lôi- Huyện Kim Bảng- Hà Nam

Công Ty TNHH Phát Triển Tiên Phú
Mã số thuế:

0700797013

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Thụy Lôi, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Address: Hamlet 8, Thuy Loi Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thụy Lôi, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 04-12-2017

Uỷ ban nhân dân xã Thuỵ Lôi
Mã số thuế:

0700298039

 Điện thoại:

(0226) 3820184

Địa chỉ: Thôn Gốm, xã Thuỵ Lôi - Huyện Kim Bảng - Hà Nam
Address: Gom Hamlet, Thuy Loi Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Thụy Lôi, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 16-03-2009

Trạm y tế Xã Thụy Lôi
Mã số thuế:

0700234973

 Điện thoại:

(0212) 6824038

Địa chỉ: Xã Thụy Lôi - Huyện Kim Bảng - Hà Nam
Address: Thuy Loi Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Thụy Lôi, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 08-12-2005