Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thanh Sơn- Huyện Kim Bảng- Hà Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLITI VIỆT NAM
Mã số thuế:

0700819549

Địa chỉ: Thôn Hồng Sơn, Xã Thanh Sơn , Huyện Kim Bảng , Hà Nam
Address: Hong Son Hamlet, Thanh Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 21/11/2018

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BÔNG SEN
Mã số thuế:

0700818249

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thanh Sơn , Huyện Kim Bảng , Hà Nam
Address: Hamlet 2, Thanh Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 11/10/2018

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC HÀ NAM
Mã số thuế:

0700817478

Địa chỉ: Đội 5, thôn Thanh Nộn, Xã Thanh Sơn , Huyện Kim Bảng , Hà Nam
Address: Hamlet 5, Thanh Non Hamlet, Thanh Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 19/09/2018

Công Ty TNHH Vật Liệu 319
Mã số thuế:

0700803838

Địa chỉ: Thôn Hồng Sơn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Address: Hong Son Hamlet, Thanh Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 15-05-2018

Công Ty TNHH An Gia Hiếu
Mã số thuế:

0700796901

Địa chỉ: Thôn Bút Sơn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Address: But Son Hamlet, Thanh Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 28-11-2017

Công Ty TNHH L.sea
Mã số thuế:

0700785635

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Address: Hamlet 1, Thanh Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 16-01-2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp