Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Sơn- Huyện Kim Bảng- Hà Nam

Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Vạn Phúc
Mã số thuế:

0700793386

Địa chỉ: Thôn Thụy Sơn, Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Address: Thuy Son Hamlet, Tan Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 02-08-2017

Công Ty TNHH Khai Thác Mỏ Thanh Sơn
Mã số thuế:

0700758159

Địa chỉ: Phòng số 2, Công ty cổ phần SX - XNK khoáng sản Việt San - Xã Tân Sơn - Huyện Kim Bảng - Hà Nam
Address: Phong So 2, Cong Ty Co Phan Sx, Xnk Khoang San Viet San, Tan Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 10-08-2015

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Dựng Nhà Hà Nội Số 28
Mã số thuế:

0700100828-001

 Điện thoại:

(0226) 3820026

Địa chỉ: Văn phòng chi nhánh khu núi đá Thung gạo - Xã Tân Sơn - Huyện Kim Bảng - Hà Nam
Address: Van Phong Chi Nhanh Khu Nui Da Thung Gao, Tan Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 04-06-2015

Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng Thiên Thanh
Mã số thuế:

0700540561

 Điện thoại:

(0226) 3824380

Địa chỉ: Xóm 1, thôn Thụy Sơn - Xã Tân Sơn - Huyện Kim Bảng - Hà Nam
Address: Hamlet 1, Thuy Son Hamlet, Tan Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 03-08-2011

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Xuất Nhập Khẩu Khoáng Sản Việt San
Mã số thuế:

0700490769

 Điện thoại:

0915.038.666

Địa chỉ: Núi Con Trắm, Xóm 7, Thôn Thụy Trại - Xã Tân Sơn - Huyện Kim Bảng - Hà Nam
Address: Nui Con Tram, Hamlet 7, Thuy Trai Hamlet, Tan Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 04-05-2010

Công ty CP Hương Thịnh
Mã số thuế:

0700449263

 Điện thoại:

0912.432.246

Địa chỉ: Xóm 8, xã Tân Sơn - Xã Tân Sơn - Huyện Kim Bảng - Hà Nam
Address: Hamlet 8, Tan Son Commune, Tan Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 26-11-2009

Trường THCS Tân Sơn
Mã số thuế:

0700385299

 Điện thoại:

(0226) 3824695

Địa chỉ: Xã Tân Sơn - Huyện Kim Bảng - Hà Nam
Address: Tan Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 05-08-2009

Nguyễn Thị Thoán
Mã số thuế:

0700230351

Địa chỉ: Xóm 6 Xã Tân Sơn - Xã Tân Sơn - Huyện Kim Bảng - Hà Nam
Address: Hamlet 6, Tan Son Commune, Tan Son Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of department stores)

Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngày thành lập: 11-10-2005