Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã La Sơn- Huyện Bình Lục- Hà Nam

Công Ty TNHH Đại Minh Hn
Mã số thuế:

0700806155

Địa chỉ: Thôn Viên Tu, Xã La Sơn, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
Address: Vien Tu Hamlet, La Son Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã La Sơn, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 19-06-2018

Công ty TNHH Quang Minh Bình Lục
Mã số thuế:

0700617253

 Điện thoại:

0912.876.357

Địa chỉ: Thôn Đồng Vinh - Xã La Sơn - Huyện Bình Lục - Hà Nam
Address: Dong Vinh Hamlet, La Son Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã La Sơn, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 16-07-2012

Công ty TNHH xăng dầu Vạn Xuân
Mã số thuế:

0700524908

 Điện thoại:

0355.390.649

Địa chỉ: Thôn Viên Tu - Xã La Sơn - Huyện Bình Lục - Hà Nam
Address: Vien Tu Hamlet, La Son Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã La Sơn, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 11-03-2011

Uỷ ban nhân dân xã La Sơn
Mã số thuế:

0700392151

 Điện thoại:

(0226) 3868203

Địa chỉ: Xã La Sơn - Huyện Bình Lục - Hà Nam
Address: La Son Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã La Sơn, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 13-08-2009