Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Mỹ- Huyện Bình Lục- Hà Nam

Công Ty TNHH Cnf Hà Nam
Mã số thuế:

0700820230

Địa chỉ: An Thái, Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
Address: An Thai, An My Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 06-12-2018

Công Ty TNHH May Mặc Xnk Cj Vina
Mã số thuế:

0700805271

Địa chỉ: Thôn An Thái, Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
Address: An Thai Hamlet, An My Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 16-05-2018

Công Ty TNHH Top Fashion
Mã số thuế:

0700799596

Địa chỉ: Thôn An Thái, Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
Address: An Thai Hamlet, An My Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 24-01-2018

Công ty CP may VIKO
Mã số thuế:

0700292887

 Điện thoại:

(0226) 3727558

Địa chỉ: thôn An Thái - Xã An Mỹ - Huyện Bình Lục - Hà Nam
Address: An Thai Hamlet, An My Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 05-03-2009

Công Ty CP May Viko
Mã số thuế:

0700516600

 Điện thoại:

0979.894.658

Địa chỉ: thôn An Thái - Xã An Mỹ - Huyện Bình Lục - Hà Nam
Address: An Thai Hamlet, An My Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 22-11-2010

Hợp tác xã dịch vụ Cao Cát
Mã số thuế:

0700769231

Địa chỉ: Thôn Cao Cái - Xã An Mỹ - Huyện Bình Lục - Hà Nam
Address: Cao Cai Hamlet, An My Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 02-02-2016

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Bình Lục - Hà Nam
Mã số thuế:

3700381324-199

 Điện thoại:

(0274) 3790955

Địa chỉ: Đường Trần Văn Chuông - Xã An Mỹ - Huyện Bình Lục - Hà Nam
Address: Tran Van Chuong Street, An My Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 26-11-2015

Công Ty TNHH Hoàng Sơn Nam Xanh
Mã số thuế:

0700622341

 Điện thoại:

0914.344.613

Địa chỉ: Thôn An Thái - Xã An Mỹ - Huyện Bình Lục - Hà Nam
Address: An Thai Hamlet, An My Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Activities of recreational parks and theme parks)

Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 01-08-2012

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Sinh Phúc
Mã số thuế:

0700580483

 Điện thoại:

0914.344.613

Địa chỉ: Thôn An Thái - Xã An Mỹ - Huyện Bình Lục - Hà Nam
Address: An Thai Hamlet, An My Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Providing direct support services for rail and road transport)

Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 07-03-2012

Công ty TNHH Mạnh Thái
Mã số thuế:

0700514360

 Điện thoại:

(0226) 3862246

Địa chỉ: Thôn Cát Tường - Xã An Mỹ - Huyện Bình Lục - Hà Nam
Address: Cat Tuong Hamlet, An My Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 19-10-2010