Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bình Lục- Hà Nam

Công Ty TNHH Cnf Hà Nam
Mã số thuế:

0700820230

Địa chỉ: An Thái, Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
Address: An Thai, An My Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 06-12-2018

CÔNG TY TNHH SINH THÁI HÀ NAM
Mã số thuế:

0700817284

Địa chỉ: Tiểu khu Bình Long, Thị trấn Bình Mỹ , Huyện Bình Lục , Hà Nam
Address: Tieu Khu Binh Long, Binh My Town, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 06/09/2018

Công Ty TNHH Dac Vn
Mã số thuế:

0700814903

Địa chỉ: Thôn Vị Hạ, Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
Address: Vi Ha Hamlet, Trung Luong Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 27-07-2018

Công Ty TNHH May Việt Hoàn Bh
Mã số thuế:

0700806934

Địa chỉ: Xóm 2, thôn Nhân Trai, Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
Address: Hamlet 2, Nhan Trai Hamlet, Hung Cong Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 17-07-2018

Công Ty TNHH Đại Minh Hn
Mã số thuế:

0700806155

Địa chỉ: Thôn Viên Tu, Xã La Sơn, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
Address: Vien Tu Hamlet, La Son Commune, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã La Sơn, Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 19-06-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hùng Thắng
Mã số thuế:

0700806010

Địa chỉ: Số 80 đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
Address: No 80, Tran Hung Dao Street, Binh My Town, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 12-06-2018

Công Ty CP Phát Triển Chc Bình Lục
Mã số thuế:

0700805426

Địa chỉ: Số 8. Đường Chiều Hội tiểu khu Bình Long, Thị Trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
Address: No 8, Chieu Hoi Tieu Khu Binh Long Street, Binh My Town, Binh Luc District, Ha Nam Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Huyện Bình Lục, Hà Nam

Ngày thành lập: 20-05-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp