Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN SÔNG LÔ 2

Ngày thành lập: 06/12/2018

Địa chỉ: Nhà máy Thủy điện Sông lô 2, Xã Đạo Đức , Huyện Vị Xuyên , Hà Giang
Address: Nha May Thuy Dien Song, Lot 2, Dao Duc Commune, Vi Xuyen District, Ha Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất điện (Power production)

Mã số thuế 5100464928
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Hà Giang
Người đại diện Phaêm Cao Hoa
Địa chỉ N.Đ.diện Tổ 16, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
Delegate address Civil Group 16, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thủy Điện Sông Lô 2

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HÀ CHÂU
Địa chỉ: Số nhà 009, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 2, Phường Đoàn Kết , Thành Phố Lai Châu , Lai Châu
Address: No 009, Ho Tung Mau Street, Civil Group 2, Doan Ket Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Mã số thuế:

6200101528

Lai Châu

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SÌN HỒ
Địa chỉ: Số 009 đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 2, Phường Đoàn Kết , Thành Phố Lai Châu , Lai Châu
Address: No 009, Ho Tung Mau Street, Civil Group 2, Doan Ket Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province
Mã số thuế:

6200101510

Lai Châu

Ngày thành lập: 11/01/2019