Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đạo Đức- Huyện Vị Xuyên- Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Chinh Lan
Mã số thuế:

5100447961

Địa chỉ: Thôn Tân Đức, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
Address: Tan Duc Hamlet, Dao Duc Commune, Vi Xuyen District, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Ngày thành lập: 27-04-2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MẠNH BÌNH MINH
Mã số thuế:

5000701131-001

 Điện thoại:

0914623603

Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Vàng, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang
Address: Binh Vang Industrial Zone, Dao Duc Commune, Vi Xuyen District, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Ngày thành lập: 19/01/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CƯỜNG MINH HG
Mã số thuế:

5100438646

 Điện thoại:

0979.688.686

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang
Address: Tan Tien Hamlet, Dao Duc Commune, Vi Xuyen District, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Ngày thành lập: 12/04/2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Chiến Mai
Mã số thuế:

5100411958

 Điện thoại:

0378.112.345

Địa chỉ: Km7, thôn Tân Đức - Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang
Address: KM7, Tan Duc Hamlet, Dao Duc Commune, Vi Xuyen District, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Ngày thành lập: 29-07-2013

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Anh Thu Hà Giang
Mã số thuế:

5100410295

 Điện thoại:

(0219) 3829114

Địa chỉ: Thôn Tân Đức - Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang
Address: Tan Duc Hamlet, Dao Duc Commune, Vi Xuyen District, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Ngày thành lập: 27-05-2013