Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Sơn Long Hà Giang

Ngày thành lập: 09-11-2017

Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
Address: Civil Group 1, Vi Xuyen Town, Vi Xuyen District, Ha Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác (Support services for mining and other ores)

Mã số thuế 5100454253
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Sơn Long Hà Giang
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hà Giang
Người đại diện Nguyễn Văn Trường

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sơn Long Hà Giang

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính