Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vị Xuyên- Hà Giang

Công Ty TNHH Serene Tiểu Lệ
Mã số thuế:

5100464357

Địa chỉ: Thôn lắp 2, Xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
Address: Lap 2 Hamlet, Phu Linh Commune, Vi Xuyen District, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Phú Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Ngày thành lập: 12-11-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Và Dịch Vụ Kế Toán Thuế Hà Giang
Mã số thuế:

5100461814

Địa chỉ: Số 102, đường Nguyễn Trãi, tổ 7, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
Address: No 102, Nguyen Trai Street, Civil Group 7, Vi Xuyen Town, Vi Xuyen District, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Ngày thành lập: 08-08-2018

Công Ty TNHH Thiên Minh Hà Giang
Mã số thuế:

5100461719

Địa chỉ: Khu Kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
Address: Khu Kinh Te Cua Khau Thanh Thuy, Thanh Thuy Commune, Vi Xuyen District, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Ngày thành lập: 03-08-2018

HỢP TÁC XÃ THUẬN THÀNH
Mã số thuế:

5100460218

Địa chỉ: Thôn Phai, Xã Bạch Ngọc , Huyện Vị Xuyên , Hà Giang
Address: Phai Hamlet, Bach Ngoc Commune, Vi Xuyen District, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Boiling, refining and distilling various types of strong liquor)

Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Ngày thành lập: 06/06/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp