Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Mận Thắng 3

Ngày thành lập: 08-08-2018

Địa chỉ: Thôn Lùng Chũn, Xã Tân Nam, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang
Address: Lung Chun Hamlet, Tan Nam Commune, Quang Binh District, Ha Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Mã số thuế 5100461821
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Mận Thắng 3
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hà Giang
Người đại diện Phan Mạnh Cường

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Thủy Điện Mận Thắng 3

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính