Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Trần Phú- Thành phố Hà Giang- Hà Giang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Năng Lượng Hà Giang
Mã số thuế:

5100463804

Địa chỉ: Số nhà 377, đường Trần Phú, tổ 11, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Address: No 377, Tran Phu Street, Civil Group 11, Tran Phu Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

Ngày thành lập: 05-10-2018

Công Ty TNHH Hoàng Nam Hà Giang
Mã số thuế:

5100461564

Địa chỉ: Số 3. phố Tôn Đức Thắng, tổ 14, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Address: No 3, Ton Duc Thang Street, Civil Group 14, Tran Phu Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác (Support services for mining and other ores)

Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

Ngày thành lập: 25-07-2018

Công Ty TNHH Vinaca Hg
Mã số thuế:

5100457695

Địa chỉ: Số nhà 79, đường Trần Hưng Đạo, tổ 3, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Address: No 79, Tran Hung Dao Street, Civil Group 3, Tran Phu Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

Ngày thành lập: 09-02-2018

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Suối Xảo 1
Mã số thuế:

5100457102

Địa chỉ: Số nhà 331, đường Nguyễn Thái Học, tổ 8, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Address: No 331, Nguyen Thai Hoc Street, Civil Group 8, Tran Phu Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

Ngày thành lập: 18-01-2018

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sông Con 1
Mã số thuế:

5100457092

Địa chỉ: Số 331, đường Nguyễn Thái Học, tổ 8, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Address: No 331, Nguyen Thai Hoc Street, Civil Group 8, Tran Phu Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

Ngày thành lập: 18-01-2018

Công Ty TNHH Shaly
Mã số thuế:

5100456155

Địa chỉ: Số nhà 256, đường Lý Tự Trọng, tổ 14, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Address: No 256, Ly Tu Trong Street, Civil Group 14, Tran Phu Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

Ngày thành lập: 27-12-2017

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Giao Thông Xây Dựng Nam Anh
Mã số thuế:

5100450883

Địa chỉ: Số nhà 18, phố Âu Cơ, tổ 9, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Address: No 18, Au Co Street, Civil Group 9, Tran Phu Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

Ngày thành lập: 11-07-2017

Công Ty TNHH Phát Triển Minh Anh Hg
Mã số thuế:

5100448115

Địa chỉ: Số nhà 88, đường Phùng Hưng, tổ 17, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Address: No 88, Phung Hung Street, Civil Group 17, Tran Phu Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

Ngày thành lập: 04-05-2017

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hà Thanh I
Mã số thuế:

5100446238

Địa chỉ: Số nhà 310, đường Trần Phú, tổ 12, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Address: No 310, Tran Phu Street, Civil Group 12, Tran Phu Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

Ngày thành lập: 02-03-2017

Công Ty Cổ Phần V4d
Mã số thuế:

5100445763

Địa chỉ: Số 379, đường Trần Phú, tổ 11, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Address: No 379, Tran Phu Street, Civil Group 11, Tran Phu Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

Ngày thành lập: 09-02-2017

Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Việt Tùng
Mã số thuế:

5100445308

Địa chỉ: Số 10, đường Hoàng Hoa Thám, tổ 1, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Address: No 10, Hoang Hoa Tham Street, Civil Group 1, Tran Phu Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

Ngày thành lập: 09-01-2017