Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hà Giang

Công Ty TNHH Tường Đạt Hà Giang
Mã số thuế:

5100478448

Địa chỉ: Thôn Giang Nam, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
Address: Giang Nam Hamlet, Thanh Thuy Commune, Vi Xuyen District, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Ngày thành lập: 09-07-2020

Công Ty TNHH Korea Tân Phúc Lợi
Mã số thuế:

5100478021

Địa chỉ: Tầng 1, số 03, đường Bạch Đằng, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Address: 1st Floor, No 03, Bach Dang Street, Nguyen Trai Ward, Ha Giang City, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Hà Giang

Ngày thành lập: 23-06-2020

Công Ty TNHH Trần Gia Hà Giang
Mã số thuế:

5100478039

Địa chỉ: Khu Kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy, Thôn Giang Nam, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
Address: Khu Kinh Te Cua Khau Thanh Thuy, Giang Nam Hamlet, Thanh Thuy Commune, Vi Xuyen District, Ha Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Ngày thành lập: 17-06-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp