Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH ALI ALI

Ngày thành lập: 09/11/2018

Địa chỉ: 80 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tây Sơn , Thành phố Pleiku , Gia Lai
Address: 80 Nguyen Dinh Chieu, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Mã số thuế 5901104814
Tên v.tắt/giao dịch CTY TNHH ALI ALI
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Pleiku
Người đại diện Lại Thị Mỹ Hiền
Địa chỉ N.Đ.diện 80 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai
Delegate address 80 Nguyen Dinh Chieu, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính