Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tây Sơn- Thành phố Pleiku- Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MY ANH GIA LAI
Mã số thuế:

5901109869

Địa chỉ: 235 Phan Đình Phùng, Phường Tây Sơn , Thành phố Pleiku , Gia Lai
Address: 235 Phan Dinh Phung, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ TRỌNG GIA LAI
Mã số thuế:

5901105310

Địa chỉ: 126 Phan Đình Phùng, Phường Tây Sơn , Thành phố Pleiku , Gia Lai
Address: 126 Phan Dinh Phung, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 16/11/2018

CÔNG TY TNHH ALI ALI
Mã số thuế:

5901104814

Địa chỉ: 80 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tây Sơn , Thành phố Pleiku , Gia Lai
Address: 80 Nguyen Dinh Chieu, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 09/11/2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xuất Nhập Khẩu Lightcity
Mã số thuế:

5901101411

Địa chỉ: 20 Phạm Hồng Thái, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 20 Pham Hong Thai, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 21-09-2018

Công Ty TNHH An Vinh Gia Lai
Mã số thuế:

5901074951

Địa chỉ: 08A Lê Lai, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 08a Le Lai, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 15-11-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến An Gia Lai
Mã số thuế:

5901074704

Địa chỉ: 104 Phan Đình Phùng, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 104 Phan Dinh Phung, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 13-11-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp