Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Trang Đức

Ngày thành lập: 18-08-2018

Địa chỉ: 38 Lê Hồng Phong, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 38 Le Hong Phong, Dien Hong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Mã số thuế 5901099508
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Trang Đức
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Gia Lai
Người đại diện Đoàn Hùng Sơn

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Điện Mặt Trời Trang Đức

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính