Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Chi Lăng- Thành phố Pleiku- Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Đạt Tây Nguyên
Mã số thuế:

5901151155

Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: Ham Rong Hamlet, Chi Lang Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 01-08-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sỹ Tiến Gia Lai
Mã số thuế:

5901140033

 Điện thoại:

0903590717

Địa chỉ: 621 Trường Chinh, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 621 Truong Chinh, Chi Lang Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 26-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp