Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Pleiku- Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH THỨC GIA LAI
Mã số thuế:

5901110430

Địa chỉ: 232 Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring , Thành phố Pleiku , Gia Lai
Address: 232 Le Thanh Ton, Ia Kring Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN TRẦN VĂN CƯ
Mã số thuế:

5901109555

Địa chỉ: 38B Nguyễn Công Trứ, Phường Yên Đỗ , Thành phố Pleiku , Gia Lai
Address: 38b Nguyen Cong Tru, Yen Do Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ANH TÚ PHÁT
Mã số thuế:

5901109788

Địa chỉ: 113 Tôn Đức Thắng, Phường Yên Thế , Thành phố Pleiku , Gia Lai
Address: 113 Ton Duc Thang, Yen The Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MY ANH GIA LAI
Mã số thuế:

5901109869

Địa chỉ: 235 Phan Đình Phùng, Phường Tây Sơn , Thành phố Pleiku , Gia Lai
Address: 235 Phan Dinh Phung, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ TRÚC GIA LAI
Mã số thuế:

5901107798

Địa chỉ: 184/50 Tôn Thất Thuyết, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 184/50 Ton That Thuyet, Hoa Lu Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 24/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp