Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ AN NHIÊN

Ngày thành lập: 11/01/2019

Địa chỉ: Thôn 13, Xã An Trung , Huyện Kông Chro , Gia Lai
Address: Hamlet 13, An Trung Commune, Kong Chro District, Gia Lai Province

Ngành nghề chính (Main profession): Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Mã số thuế 5901110085
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Kông Chro
Người đại diện Trần Thị Tầm
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn 13, Xã An Trung, Huyện Kông Chro, Gia Lai
Delegate address Hamlet 13, An Trung Commune, Kong Chro District, Gia Lai Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính