Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Trung- Huyện Kông Chro- Gia Lai

Trường THCS Kpa Klơng
Mã số thuế:

5900944507

Địa chỉ: An Trung - Xã An Trung - Huyện Kông Chro - Gia Lai
Address: An Trung, An Trung Commune, Kong Chro District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã An Trung, Huyện Kông Chro, Gia Lai

Ngày thành lập: 10-12-2012

Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Cường
Mã số thuế:

5900545735

 Điện thoại:

0907.807.856

Địa chỉ: Làng Chiêu Liêu - Xã An Trung - Huyện Kông Chro - Gia Lai
Address: Chieu Lieu Village, An Trung Commune, Kong Chro District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã An Trung, Huyện Kông Chro, Gia Lai

Ngày thành lập: 30-06-2009