Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Kông Chro- Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Năm Thuận Gia Lai
Mã số thuế:

5901105857

Địa chỉ: Tổ 3, Thị Trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Tỉnh Gia Lai
Address: Civil Group 3, Kong Chro Town, Kong Chro District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Gia Lai

Ngày thành lập: 27-11-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ba Sang Gia Lai
Mã số thuế:

5901071541

Địa chỉ: 05 Nguyễn Du, tổ 2, Thị Trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Tỉnh Gia Lai
Address: 05 Nguyen Du, Civil Group 2, Kong Chro Town, Kong Chro District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Gia Lai

Ngày thành lập: 12-10-2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH THẬT GIA LAI
Mã số thuế:

5901063808

 Điện thoại:

0903.521.766

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Kông Chro , Huyện Kông Chro , Gia Lai
Address: Civil Group 2, Kong Chro Town, Kong Chro District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Gia Lai

Ngày thành lập: 27/06/2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Cao Đức Tuấn
Mã số thuế:

5901058727

Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Tỉnh Gia Lai
Address: Nguyen Hue Street, Kong Chro Town, Kong Chro District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Gia Lai

Ngày thành lập: 20-04-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp