Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HTX NÔNG NGHIỆP-TM & DV-KLIẾC

Ngày thành lập: 18/12/2018

Địa chỉ: Thôn KLiếc B, Xã Pờ Tó , Huyện IaPa , Gia Lai
Address: Kliec B Hamlet, Po To Commune, Iapa District, Gia Lai Province

Ngành nghề chính (Main profession): Trồng lúa (Growing rice)

Mã số thuế 5901107318
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện IaPa
Người đại diện Phan Quí Đức
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Kliếc B, Xã Pờ Tó, Huyện IaPa, Gia Lai
Delegate address Kliec B Hamlet, Po To Commune, Iapa District, Gia Lai Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Nắng Gió
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Address: Tan Son 2 Hamlet, Thanh Hai Commune, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province
Mã số thuế:

4500635848

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Cát Nắng
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Address: Tan Son 2 Hamlet, Thanh Hai Commune, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province
Mã số thuế:

4500635830

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 06-11-2019