Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HTX NÔNG NGHIỆP-TM & DV-KLIẾC

Ngày thành lập: 18/12/2018

Địa chỉ: Thôn KLiếc B, Xã Pờ Tó , Huyện IaPa , Gia Lai
Address: Kliec B Hamlet, Po To Commune, Iapa District, Gia Lai Province

Ngành nghề chính (Main profession): Trồng lúa (Growing rice)

Mã số thuế 5901107318
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện IaPa
Người đại diện Phan Quí Đức
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Kliếc B, Xã Pờ Tó, Huyện IaPa, Gia Lai
Delegate address Kliec B Hamlet, Po To Commune, Iapa District, Gia Lai Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính