Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ia Rong- Huyện Chư Pưh- Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Phát Triển Tây Nguyên
Mã số thuế:

5901084149

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Thôn Tao Kó, Xã Ia Rong, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
Address: Highway 14, Tao Ko Hamlet, Ia Rong Commune, Chu Puh District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ia Rong, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

Ngày thành lập: 26-01-2018

Trường TH Trần Hưng Đạo
Mã số thuế:

5900938415

Địa chỉ: 01 - Xã Ia Rong - Huyện Chư Pưh - Gia Lai
Address: 01, Ia Rong Commune, Chu Puh District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan (Agriculture and related service activities)

Xã Ia Rong, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

Ngày thành lập: 18-09-2012