Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Chư Pưh- Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuyết Thường
Mã số thuế:

5901138179

Địa chỉ: Thôn Cây Xoài, Xã Ia Hla, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
Address: Cay Xoai Hamlet, Ia Hla Commune, Chu Puh District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Ia Hla, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Thương Mại Bos
Mã số thuế:

5901134953

Địa chỉ: Thôn Plei Thông A, Thị Trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
Address: Plei Thong A Hamlet, Nhon Hoa Town, Chu Puh District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

Ngày thành lập: 09-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Chăn Nuôi Bách Mộc Hợp
Mã số thuế:

5901133438

Địa chỉ: Thôn Cây Xoài, Xã Ia Hla, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
Address: Cay Xoai Hamlet, Ia Hla Commune, Chu Puh District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Ia Hla, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

Ngày thành lập: 19-12-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Hoài Gia Lai
Mã số thuế:

5901102246

Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai
Address: Phu An Hamlet, Ia Le Commune, Chu Puh District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

Ngày thành lập: 04-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp