Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nghĩa Hưng- Huyện Chư Păh- Gia Lai

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG THỊNH PHÁT TẠI GIA LAI
Mã số thuế:

6001504152-001

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng , Huyện Chư Păh , Gia Lai
Address: Hamlet 9, Nghia Hung Commune, Chu Pah District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai

Ngày thành lập: 30/11/2017

DOANH NGHIệP Tư NHâN GIA BảO PHáT GIA LAI
Mã số thuế:

5901044361

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai
Address: Hamlet 3, Nghia Hung Commune, Chu Pah District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai

Ngày thành lập: 08-09-2016

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Tb-Agrifeed
Mã số thuế:

5901025584

 Điện thoại:

(0227) 5019694

Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai
Address: Hamlet 4, Nghia Hung Commune, Chu Pah District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai

Ngày thành lập: 23-12-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Kim Liên
Mã số thuế:

5901024213

 Điện thoại:

0905.618.519

Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai
Address: Hamlet 5, Nghia Hung Commune, Chu Pah District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai

Ngày thành lập: 10-12-2015