Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Chư Păh- Gia Lai

Công Ty TNHH Hưng Phước Gia Lai
Mã số thuế:

5901133251

Địa chỉ: Lô C3-C6 cụm Công nghiệp tiểu thủ Công nghiệp xã Ia Khươl, Xã Ia Khươl, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
Address: Lot C3-C6 Cum Cong Nghiep Tieu Thu Cong Nghiep, Ia Khuol Commune, Ia Khuol Commune, Chu Pah District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ia Khươl, Huyện Chư Păh, Gia Lai

Ngày thành lập: 17-12-2019

ĐỘI TH.NV.DT
Mã số thuế:

5901108287

Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Thị trấn Phú Hòa , Huyện Chư Păh , Gia Lai
Address: 90 Hung Vuong, Phu Hoa Town, Chu Pah District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành (State administration in specialized economic sectors)

Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Gia Lai

Ngày thành lập: 27/12/2018

CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHƯ PĂH
Mã số thuế:

5901108093

Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Thị trấn Phú Hòa , Huyện Chư Păh , Gia Lai
Address: 90 Hung Vuong, Phu Hoa Town, Chu Pah District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành (State administration in specialized economic sectors)

Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Gia Lai

Ngày thành lập: 26/12/2018

CÔNG TY TNHH THANH TỊNH HÀ TÂY
Mã số thuế:

5901104363

Địa chỉ: Làng Kon Sơ Lăng, Xã Hà Tây , Huyện Chư Păh , Gia Lai
Address: Kon So Lang Village, Ha Tay Commune, Chu Pah District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Hà Tây, Huyện Chư Păh, Gia Lai

Ngày thành lập: 02/11/2018

CÔNG TY TNHH ANH VIỆT GIA LAI
Mã số thuế:

5901104229

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ia Nhin , Huyện Chư Păh , Gia Lai
Address: Hamlet 2, Ia Nhin Commune, Chu Pah District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Ia Nhin, Huyện Chư Păh, Gia Lai

Ngày thành lập: 31/10/2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Quang Khương Gia Lai
Mã số thuế:

5901103987

Địa chỉ: đường Hùng Vương, thôn Ry Ninh, Thị Trấn Ia Ly, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
Address: Hung Vuong Street, Ry Ninh Hamlet, Ia Ly Town, Chu Pah District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Huyện Chư Păh, Gia Lai

Ngày thành lập: 26-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp