Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Gia Lai

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cơ Khí Tấn Thành Gia Lai
Mã số thuế:

5901128942

Địa chỉ: 39 Trần Nguyên Hãn, Phường Đống Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 39 Tran Nguyen Han, Dong Da Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Đống Đa, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 15-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Đất Ấm
Mã số thuế:

5901128935

Địa chỉ: 104 Cù Chính Lan, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 104 Cu Chinh Lan, Dien Hong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 15-10-2019

Công Ty TNHH Huy Vinh Gia Lai
Mã số thuế:

5901128815

Địa chỉ: 51 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 51 Cach Mang Thang Tam, Hoa Lu Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Dịch Vụ Thủy Chung
Mã số thuế:

5901128364

Địa chỉ: Số 42D, đường Hùng Vương, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: No 42D, Hung Vuong Street, Ia Kring Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên An Phúc Thịnh Gia Lai
Mã số thuế:

5901128389

Địa chỉ: 36 Phan Đình Phùng, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 36 Phan Dinh Phung, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Mùa Xuân Gia Lai
Mã số thuế:

5901128149

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Gào, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: Hamlet 5, Gao Commune, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Gào, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 02-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp