Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGON AVATAR
Mã số thuế:

5901156675

Địa chỉ: 90-92 Phan Đình Phùng, Phường Tây Sơn , Thành phố Pleiku , Gia Lai
Address: 90-92 Phan Dinh Phung, Tay Son Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 13/10/2020

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỒN THÚY
Mã số thuế:

5901156851

 Điện thoại:

0965533244

Địa chỉ: Hẻm 126/5 Nguyễn Viết Xuân, tổ 9, Phường Hội Phú , Thành phố Pleiku , Gia Lai
Address: Hem 126/5 Nguyen Viet Xuan, Civil Group 9, Hoi Phu Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of used (second-hand) commodities in specialized stores )

Phường Hội Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 15/10/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp