Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Diệp Nguyễn Gia Lai
Mã số thuế:

5901119786

Địa chỉ: 29 Wừu, Tổ dân phố 9, Thị trấn Đak Đoa, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai
Address: 29 Wuu, Civil Group 9, Dak Doa Town, Dak Doa District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Đak Đoa, Huyện Đăk Đoa, Gia Lai

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Nhung Gia Lai
Mã số thuế:

5901119391

Địa chỉ: Tổ 4, Thị Trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
Address: Civil Group 4, Kon Dong Town, Mang Yang District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Ngày thành lập: 24-05-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phượng Hoàng Gia Lai
Mã số thuế:

5901119056

Địa chỉ: 298 Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 298 Le Duan, Thang Loi Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 20-05-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Taishang Trung Việt
Mã số thuế:

5901119063

Địa chỉ: Thôn Hợp Thành, Xã Ia Bă, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
Address: Hop Thanh Hamlet, Ia Ba Commune, Ia Grai District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ia Bá, Huyện Ia Grai, Gia Lai

Ngày thành lập: 20-05-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tvt
Mã số thuế:

5901118616

Địa chỉ: 147B Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 147B Cach Mang Thang 8, Hoa Lu Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 16-05-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiên Hiệp Phát
Mã số thuế:

5901118091

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
Address: Khu Kinh Te Cua Khau Le Thanh, Ia Dom Commune, Duc Co District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

Ngày thành lập: 08-05-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Phương Lâm Gia Lai
Mã số thuế:

5901117718

Địa chỉ: Số 55 đường 17 tháng 3, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
Address: No 55, 17 Thang 3 Street, Chu Se Town, Chu Se District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Ngày thành lập: 03-05-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Thanh Vinh
Mã số thuế:

5901117228

Địa chỉ: 48/2 Phùng Hưng, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 48/2 Phung Hung, Hoi Thuong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 23-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp