Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Yang Gia Lai
Mã số thuế:

5901116633

Địa chỉ: 29/2 Đặng Thai Mai, Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 29/2 Dang Thai Mai, Thang Loi Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 12-04-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Cường Gia Lai
Mã số thuế:

5901116344

Địa chỉ: 141 Trường Chinh, tổ 05, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 141 Truong Chinh, Civil Group 05, Tra Ba Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 10-04-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Lam Hồng Land
Mã số thuế:

5901115911

Địa chỉ: 322 Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 322 Pham Van Dong, Thong Nhat Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 04-04-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Ngọc Cao Nguyên
Mã số thuế:

5901115735

Địa chỉ: Quốc lộ 25, Làng Kte 2, Xã H Bông, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
Address: Highway 25, Kte 2 Village, Xa, Bong District, Chu Se District, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Chư Sê, Gia Lai

Ngày thành lập: 02-04-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Anh Duy Gia Lai
Mã số thuế:

5901115615

Địa chỉ: 316 Lê Đại Hành, Phường Đống Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 316 Le Dai Hanh, Dong Da Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Đống Đa, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 29-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp