Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Gia Lai

CÔNG TY TNHH TIN HỌC QUANG ANH GL
Mã số thuế:

5901148882

Địa chỉ: 06 Tăng Bạt Hổ, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Address: 06 Tang Bat Ho, Yen Do Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Ngày thành lập: 07/07/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp