Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THANH MỸ

Ngày thành lập: 05/12/2018

Địa chỉ: ấp Lợi Hòa, Xã Thanh Mỹ , Huyện Tháp Mười , Đồng Tháp
Address: Loi Hoa Hamlet, Thanh My Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province

Ngành nghề chính (Main profession): Trồng lúa (Growing rice)

Mã số thuế 1402110702
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Người đại diện Nguyễn Đức Truyền
Địa chỉ N.Đ.diện ấp Lợi HòA, Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
Delegate address Loi Hoa Hamlet, Thanh My Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính