Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THANH MỸ

Ngày thành lập: 05/12/2018

Địa chỉ: ấp Lợi Hòa, Xã Thanh Mỹ , Huyện Tháp Mười , Đồng Tháp
Address: Loi Hoa Hamlet, Thanh My Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province

Ngành nghề chính (Main profession): Trồng lúa (Growing rice)

Mã số thuế 1402110702
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Người đại diện Nguyễn Đức Truyền
Địa chỉ N.Đ.diện ấp Lợi HòA, Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
Delegate address Loi Hoa Hamlet, Thanh My Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Nắng Gió
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Address: Tan Son 2 Hamlet, Thanh Hai Commune, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province
Mã số thuế:

4500635848

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Cát Nắng
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Address: Tan Son 2 Hamlet, Thanh Hai Commune, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province
Mã số thuế:

4500635830

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 06-11-2019