Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thanh Mỹ- Huyện Tháp Mười- Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT HOUSING
Mã số thuế:

1402106054

Địa chỉ: Tổ 3, ấp Lợi Hoà, Xã Thanh Mỹ , Huyện Tháp Mười , Đồng Tháp
Address: Civil Group 3, Loi Hoa Hamlet, Thanh My Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 15/10/2018

Công Ty TNHH Sim Số Vinh Sang
Mã số thuế:

1402073049

Địa chỉ: Số 2015, Chợ Thanh Mỹ, Ấp Hưng Lợi, Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 2015, Cho Thanh My, Hung Loi Hamlet, Thanh My Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 18-07-2017

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thúy Thủy Anh
Mã số thuế:

1402027860

 Điện thoại:

0939.064.648

Địa chỉ: Số 126, ấp Lợi Hòa - Xã Thanh Mỹ - Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp
Address: No 126, Loi Hoa Hamlet, Thanh My Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 30-11-2015

Công Ty TNHH Mtv Trần Kim Thắm
Mã số thuế:

1402026994

 Điện thoại:

0944.779.439

Địa chỉ: ấp Hưng Lợi - Xã Thanh Mỹ - Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp
Address: Hung Loi Hamlet, Thanh My Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 25-11-2015

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thanh Khánh Ngọc
Mã số thuế:

1402026553

 Điện thoại:

(024) 8833969

Địa chỉ: Tổ 4, ấp Hòa Lợi - Xã Thanh Mỹ - Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp
Address: Civil Group 4, Hoa Loi Hamlet, Thanh My Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 20-11-2015

Doanh Nghiệp TN Hồng Vân Thanh Mỹ
Mã số thuế:

1401915895

 Điện thoại:

(0277) 3967171

Địa chỉ: Số 559 BI, ấp Hưng Lợi - Xã Thanh Mỹ - Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp
Address: No 559 Bi, Hung Loi Hamlet, Thanh My Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 14-05-2013

Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Kim Thành Thanh Mỹ
Mã số thuế:

1401915341

 Điện thoại:

(0277) 3967194

Địa chỉ: Số 338/B KVC Thanh Mỹ - Xã Thanh Mỹ - Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp
Address: No 338/B KVC Thanh My, Thanh My Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 10-05-2013

Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Cẩm Xuân
Mã số thuế:

1401913432

 Điện thoại:

(0277) 3967162

Địa chỉ: Số 453/TM- Khu vực chợ ấp Hưng Lợi - Xã Thanh Mỹ - Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp
Address: No 453/TM, Khu Vuc Cho Ap Hung Loi, Thanh My Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 06-05-2013

Doanh Nghiệp TN Kinh Doanh Vàng Kim Thi
Mã số thuế:

1401901998

 Điện thoại:

(0277) 3967157

Địa chỉ: Số 01-02, lô D, chợ Thanh Mỹ - Xã Thanh Mỹ - Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp
Address: No 01-02, Lot D, Cho Thanh My, Thanh My Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 01-03-2013

UBND xã Thanh Mỹ
Mã số thuế:

1401872218

Địa chỉ: ấp Hưng Lợi - Xã Thanh Mỹ - Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp
Address: Hung Loi Hamlet, Thanh My Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 07-09-2012