Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tháp Mười- Đồng Tháp

Công Ty TNHH Khai Thác Chợ Công Vinh
Mã số thuế:

1402129767

Địa chỉ: Số 437, ấp I, Xã Tân Kiều, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 437, I Hamlet, Tan Kieu Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Tân Kiều, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 22-08-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Kim Tiền Tân Kiều
Mã số thuế:

1402120059

Địa chỉ: Chợ Tân Kiều, ấp 3, Xã Tân Kiều, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Cho Tan Kieu, Hamlet 3, Tan Kieu Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Tân Kiều, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 28-03-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÂN ĐÔNG
Mã số thuế:

1402115203

Địa chỉ: Số 03, đường Trần Thị Nhượng, khóm 4, Thị trấn Mỹ An , Huyện Tháp Mười , Đồng Tháp
Address: No 03, Tran Thi Nhuong Street, Khom 4, My An Town, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH NGUYỄN GIA ĐỒNG THÁP
Mã số thuế:

1402107731

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Biểu, Khu dân cư Thị trấn Mỹ An, khóm 1, Thị trấn Mỹ An , Huyện Tháp Mười , Đồng Tháp
Address: Nguyen Van Bieu Street, Khu Dan Cu, My An Town, Khom 1, My An Town, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 30/10/2018

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN KIỀU
Mã số thuế:

1402107587

Địa chỉ: ấp 3, Xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, Xã Tân Kiều , Huyện Tháp Mười , Đồng Tháp
Address: Hamlet 3, Tan Kieu Commune, Huyen Thap Muoi, Tinh Dong Thap, Tan Kieu Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ trồng trọt (Cultivation service activities)

Xã Tân Kiều, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT HOUSING
Mã số thuế:

1402106054

Địa chỉ: Tổ 3, ấp Lợi Hoà, Xã Thanh Mỹ , Huyện Tháp Mười , Đồng Tháp
Address: Civil Group 3, Loi Hoa Hamlet, Thanh My Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 15/10/2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Bất Động Sản Phương Thịnh
Mã số thuế:

1402106022

Địa chỉ: Đường Trần Trọng Khiêm, khóm 1, Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Tran Trong Khiem Street, Khom 1, My An Town, Thap Muoi District, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 08-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp