Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoà An- Thành phố Cao Lãnh- Đồng Tháp

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Phân Bón Sinh Học Tín Nông Tntech
Mã số thuế:

1402124688

Địa chỉ: Tổ 18, ấp Đông Bình, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Civil Group 18, Dong Binh Hamlet, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hoà An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 17-06-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Trần Võ
Mã số thuế:

1402122754

Địa chỉ: Khu dân cư Hòa An, ấp Hòa Khánh, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Hoa An Residential Area, Hoa Khanh Hamlet, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Hoà An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Hòa An Phát Đồng Tháp
Mã số thuế:

1402099488

Địa chỉ: Số nhà 231E2, đường Đỗ Văn Y, tổ 9, ấp Hòa Mỹ, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 231e2, Do Van Y Street, Civil Group 9, Hoa My Hamlet, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hoà An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 05-07-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Tâm Phúc Minh
Mã số thuế:

1402078840

Địa chỉ: Số 154, Đường Lộ Hòa Tây, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 154, Lo Hoa Tay Street, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hoà An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 10-10-2017

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hùng Phát Đồng Tháp
Mã số thuế:

1402059855

Địa chỉ: Số 177, Huỳnh Thúc Kháng, Tổ 11, Ấp Hòa Mỹ, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 177, Huynh Thuc Khang, Civil Group 11, Hoa My Hamlet, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Xã Hoà An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 06-01-2017

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIÊN THỊNH PHÁT
Mã số thuế:

1402050362

 Điện thoại:

(0277) 3856060

Địa chỉ: Số 171, Trần Tế Xương, Tổ 13, ấp Hòa Khánh, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Address: No 171, Tran Te Xuong, Civil Group 13, Hoa Khanh Hamlet, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Hoà An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 19/09/2016

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THỦY SẢN VIỆT HƯNG
Mã số thuế:

0313224537-001

 Điện thoại:

0907.119.479

Địa chỉ: Số 398F, Phan Thị Thẩm, Tổ 09, ấp Hòa Mỹ, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Address: No 398F, Phan Thi Tham, Civil Group 09, Hoa My Hamlet, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Hoà An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 12/08/2016

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG THÁP MENSA
Mã số thuế:

1402045122

 Điện thoại:

0943.113.714

Địa chỉ: Số 816, ấp Đông Bình, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Address: No 816, Dong Binh Hamlet, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hoà An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 30/06/2016

CÔNG TY TNHH VÌ ĐẤT VIỆT
Mã số thuế:

1402043943

 Điện thoại:

(0277) 2471567

Địa chỉ: Số 154, lộ Hoà Tây, ấp Hoà Mỹ, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Address: No 154, Lo Hoa Tay, Hoa My Hamlet, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hoà An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 09/06/2016

1 2 3 4 Tiếp