Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Cao Lãnh- Đồng Tháp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mộc Hương
Mã số thuế:

1402127777

Địa chỉ: Số 43/7, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 2, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 43/7, Nguyen Tat Thanh Street, Khom 2, Ward 1, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 01-08-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Bảy Phú
Mã số thuế:

1402126886

Địa chỉ: Số 842, Nguyễn Thái Học, tổ 10, khóm Thuận An, Phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 842, Nguyen Thai Hoc, Civil Group 10, Khom Thuan An, Hoa Thuan Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 24-07-2019

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Tân Hưng
Mã số thuế:

1402126124

Địa chỉ: Số 90, đường Trần Thị Nhượng, khóm 2, Phường 4, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 90, Tran Thi Nhuong Street, Khom 2, Ward 4, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 4, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 12-07-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Phân Bón Sinh Học Tín Nông Tntech
Mã số thuế:

1402124688

Địa chỉ: Tổ 18, ấp Đông Bình, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Civil Group 18, Dong Binh Hamlet, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hoà An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 17-06-2019

Công Ty TNHH Kndt
Mã số thuế:

1402123003

Địa chỉ: Số 11, Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 11, Ly Tu Trong, Ward 2, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 17-05-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Trần Võ
Mã số thuế:

1402122754

Địa chỉ: Khu dân cư Hòa An, ấp Hòa Khánh, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: Hoa An Residential Area, Hoa Khanh Hamlet, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Hoà An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Mtv Hoa Tây
Mã số thuế:

1402121084

Địa chỉ: Số 183, Lộ Hòa Tây, tổ 1, khóm Thuận Trung, Phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 183, Lo Hoa Tay, Civil Group 1, Khom Thuan Trung, Hoa Thuan Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 16-04-2019

Công Ty Hợp Danh Quản Lý Thanh Lý Tài Sản Cửu Long
Mã số thuế:

1402120235

Địa chỉ: Số 02, tổ 22, khóm Mỹ Phú, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 02, Civil Group 22, Khom My Phu, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 29-03-2019

Công Ty TNHH Khảo Sát Xây Dựng Trung Nam Bộ
Mã số thuế:

1402116704

Địa chỉ: Số 300, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Address: No 300, Highway 30, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 01-02-2019

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN THANH LONG PROMOTION
Mã số thuế:

1402113943

Địa chỉ: Số 26, khóm Thuận An, Phường Hoà Thuận , Thành phố Cao Lãnh , Đồng Tháp
Address: No 26, Khom Thuan An, Hoa Thuan Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Phường Hoà Thuận, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày thành lập: 10/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp