Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT HUYỆN HỒNG NGỰ

Ngày thành lập: 11/01/2019

Địa chỉ: Đường ĐT 841, ấp Thượng 1, Xã Thường Thới Tiền , Huyện Hồng Ngự , Đồng Tháp
Address: DT 841 Street, Thuong 1 Hamlet, Thuong Thoi Tien Commune, Hong Ngu District, Dong Thap Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Mã số thuế 1402114626
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Hồng Ngự
Người đại diện Võ Thành Công
Địa chỉ N.Đ.diện ấp III, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp
Delegate address Iii Hamlet, Sa Rai Town, Tan Hong District, Dong Thap Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT HUYỆN HỒNG NGỰ

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính